Κοινότητα Ανιχνευτών – 91ο Σύστημα Προσκόπων Αγίου Ανδρέα

Category Archives: Κοινότητα Ανιχνευτών

Ανοίγουμε στις 17 Σεπτεμβρίου 2022

Επιτέλους ανοίγουμε στις 17 Σεπτεμβρίου 2022. Ώρες συγκεντρώσεων: Αγέλη Λυκοπούλων 3-4.45μ.μ., Ομάδα Προσκόπων 3-5μ.μ και Κοινότητα Ανιχνευτών 5-6.30μ.μ.

Βρείτε όλες τις πληροφορίες και οδηγίες για τις εγγραφές πιο κάτω:

Μήνυμα Γενικού Εφόρου για την Ημέρα Προσκόπου (Ημέρα Σκέψεως)

Δείτε το μήνυμα του Γενικού Εφόρου για την Ημέρα Προσκόπου πιο κάτω.

Διαδικτυακή συναυλία για την Ημέρα Προσκόπου

Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την διαδικτυακή συναυλία που είναι αφιερωμένη για την Ημέρα Προσκόπου.

Δείτε την πρόσκληση πιο κάτω.

Αναβολή Συγκέντρωσης 17 Οκτωβρίου – JOTA-JOTI

Σύμφωνα με το νέο διάταγμα του Υπουργείου Υγείας και τα μέτρα τα οποία έχουν εφαρμοστεί μέχρι τις 23/10, η συγκέντρωσή μας για αυτό το Σάββατο 17/10 αναβάλλεται. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τα πιο κάτω.

ΕΠΑΘΛΟ “ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ”

Οι Εφορείες Κλάδων και Ειδικοτήτων του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, έχουν συντονισμένα προετοιμάσει ειδικό έπαθλο για όλα τα μέλη μας με τίτλο «Έπαθλο Μένουμε Σπίτι». Παρόλο που ο προσκοπισμός είναι συνυφασμένος με τη ζωή στο ύπαιθρο, δυστυχώς οι πρωτόγνωρες συνθήκες τις οποίες βιώνουμε μας υποχρεώνουν να αναπροσαρμόσουμε τα προγράμματα μας και να δώσουμε την ευκαιρία δημιουργικής απασχόλησης από το σπίτι.

Τις απαιτήσεις του επάθλου μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο https://bit.ly/2ULejer#scoutscy #μενουμεσπίτι.

Όσα από τα μέλη μας συμπληρώσουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις θα τύχουν της αντίστοιχης αναγνώρισης και θα φέρουν το σχετικό αναμνηστικό διακριτικό. Αν υπάρχουν παιδιά έφηβοι και νέοι που δεν είναι μέλη μας και θέλουν να ασχοληθούν με αυτή τη δημιουργικοί απασχόληση μπορούν ελεύθερα να το κάνουν, θα τύχουν δε ανάλογα της αναγνώρισης του επάθλου.