Ο Φίλος – 91ο Σύστημα Προσκόπων Αγίου Ανδρέα

Ο Φίλος

Είχα ένα φίλο και γω μια φορά,

ήταν ο άθλιος μία χαρά,

μία κοιλάρα τόσο μεγάλη,

κι από μυαλό τόσο δα στο κεφάλι.

Επωδός

Ω πόσο τον ελυπόμουνα και σκεφτόμουνα και ρωτιόμουνα

τι να τον κάνω το φουκαρά

βρήκα μια λύση και γω μια φορά.

Μες την αγέλη τον πήρα που λες,

τις πρώτες μέρες ήταν να τον κλαις,

όπου περνούσε γκάφες σκορπούσε

και η Αγέλη μαζί του γελούσε.

Επωδός

Στις εκδρομές μας μ’ αυτή τη κοιλάρα,

από τα γέλια γινόταν αντάρα,

όλο φυσούσε σαν μηχανή

κάνε του λέγαμε υπομονή.

Επωδός

Απ’ τις πορείες πέσαν δέκα κιλά,

έβαλε γνώση κι ήταν όλο χαρά,

και δεν ξεχώριζε πια από μας,

κείνος που ήτανε πριν φουκαράς.

Επωδός