‘Αη Γιώργη Καβαλλάρη – 91ο Σύστημα Προσκόπων Αγίου Ανδρέα

‘Αη Γιώργη Καβαλλάρη

Άη Γιώργη Καβαλλάρη, δώσε στην καρδιά

θάρρος λεβεντιά.

χέρια στήθη ατσαλένια, για δουλειά