Ο Ύμνος Των Προσκόπων – 91ο Σύστημα Προσκόπων Αγίου Ανδρέα

Ο Ύμνος Των Προσκόπων

Με καρδιά από τόλμη γεμάτη

με ματιά σαν αστράφτει γοργή,

το καθήκον ο Πρόσκοπoς πράττει

όπου χρέος σεμνό τον καλεί.

 

Με θυσία προτείνει τα στήθια,

για να δώσει στους άλλους βοήθεια,

λεβεντιά, αγαθότης κι αλήθεια

του Προσκόπου είν’ όλ’ η ζωή.

 

Υψηλόφρων, γενναίος, ιππότης

στην τιμήν του υπόσχεται αυτός,

κι’ είναι ο λόγος του πάντα θεότης

και στον Νόμο του μένει πιστός.

 

Ένα άριστο σύνθημα έχει

Έσο Έτοιμος, τούτο προσέχει

στους αγώνες ακούραστος τρέχει,

είναι εύθυμος πάντα φαιδρός.

 

Περπατά και βροντά όρη, δάση περνά,

και το βήμα ταχύ μες’ τους κάμπους ηχεί,

λεβεντιά αγαθότης κι’ αλήθεια

του Προσκόπου είν’ όλη η ζωή.