Το τραγούδι της 91ης Ομάδας

Προσκόποι όλοι γίναμε

κοιτάτε εδώ λεβέντες

προσκοπάκια κυπριόπουλα

του πεδιαίου αφέντες

 

Επωδός

Είμαστε της 91ης Ομαδάρας

στ’ άκουσμα της όλους σας

σας πιάνει η τρομάρα

 

Αν τύχει και χαθήκαμε

αμέσως την πυξίδα

αυτή συμβουλευτήκαμε

και πίσω στην πατρίδα

 

Επωδός

 

Και τώρα στην αναφορά

η δράση έχει τελειώσει

κι ο αρχηγός μας με χαρά

τα έπαθλα θα δώσει

 

Επωδός