Τυρολέζικο – 91ο Σύστημα Προσκόπων Αγίου Ανδρέα

Τυρολέζικο

Μια συντροφιά από Προσκόπους κινά

για ν’ ανεβεί πιο ψηλά στα βουνά

 

Επωδός

Γιο-λα-λαί-, γιο-λα-λαό

γιο-λα-λα-όψαμψα γιο-λα-λαό.

 

Στο μονοπάτι που πάει στην κορφή

βρήκαν δυο φίλοι πως έχουν χαθεί.

 

Επωδός

 

Και αρχινάνε αμέσως κραυγές

σαν του τυρόλου και πιο δυνατές

 

Επωδός

 

Κι έτσι βρεθήκανε όλοι μαζί

και δεν χαθήκανε οι δύο χαζοί

 

Επωδός