Είμαστε Όλοι Εμείς

Είμαστε όλοι εμείς

του 91 οι τρανοί

περπατούμε με βροντή

κι ατσαλένια την πυγμή

περπατούμε εξερευνούμε

και την Λευκωσία τιμούμε

91 το τρανό

σύμβολο των δυνατών

το καμάρι των Πρόσκοπων

91