Kum Ba Yah

Kum ba yah Θεέ Kum ba yah (τρις)

Ω Θεέ Kum ba yah (δις)

Κάποιος πεινάει Θεέ μου δώστου ψωμί (τρις)

Ω Θεέ μου δώστου ψωμί (δις)

Κάποιος διψάει Θεέ μου δώστου να πιεί (τρις)

Ω Θεέ μου δώστου να πιεί (δις)

Κάποιος πονάει Θεέ μου δώστου Ειρήνη (τρις)

Kum ba yah Θεέ Kum ba yah (τρις)

Ω Θεέ Kum ba yah (δις)