Στη Φωτιά μας

Στη φωτιά μας, στη φωτιά μας

Πλησιάστε, πλησιάστε

Στο σκοτάδι, στο σκοτάδι

Κι’ ευτυχής τραγουδάτε