Ανιχνευτισμός – 91ο Σύστημα Προσκόπων Αγίου Ανδρέα

Ανιχνευτισμός


Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ είναι το τρίτο τμήμα του Προσκοπικού Συστήματος ισότιμο με την Αγέλη Λυκοπούλων και την Ομάδα Προσκόπων.


‘Eφηβοι (αγόρια και κορίτσια) που συμπλήρωσαν το 15ο έτος της ηλικίας τους, μαθητές της Α’ τάξης Λυκείου τουλάχιστον και το αργότερο μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο, εντάσσονται στην Κοινότητα Ανιχνευτών (Κ.Α.)


Τα μέλη της Κ.Α. καλούνται ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ. Ανιχνευτές μπορούν να γίνουν και έφηβοι 15-17 ετών, που δεν υπήρξαν Πρόσκοποι. ‘Eφηβος, που για πρώτη φορά έρχεται στον Προσκοπισμό για να ονομαστεί και να γίνει ενεργό μέλος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων,πρέπει να δώσει την Υπόσχεση του Προσκόπου.


Η διαπαιδαγώγηση, που παρέχει ο Προσκοπισμός στον Κλάδο των Λυκοπούλων και στον Κλάδο των Προσκόπων, συμπληρώνεται στον Κλάδο των Ανιχνευτών με την εντατική ανίχνευση του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνικής ζωής, καθώς και την προσφορά υπηρεσίας στο Κοινωνικό σύνολο, με στόχο την ανάπτυξη των ηθικών, πνευματικών, φυσικών και κοινωνικών ικανοτήτων των Ανιχνευτών, ώστε να βοηθηθούν να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους και να γίνουν υπεύθυνοι ‘Eλληνες πολίτες χρήσιμοι στην Πατρίδα και το Κοινωνικό Σύνολο.


Διάρθρωση


Κάθε Κοινότητα Ανιχνευτών έχει 6 μέχρι 24 Ανιχνευτές και κατευθύνεται από τον ΑΡΧΗΓΟ Κοινότητας (Α.Κ.Α.) και ένα ή δύο ΥΠΑΡΧΗΓΟΥΣ Κοινότητας (Υ.Κ.Α.) οι οποίοι καλούνται Βαθμοφόροι. Εφ’ όσον η Κ.Α. έχει περισσότερα από 24 μέλη μπορεί να έχει έναν ακόμα Υπαρχηγό.