Ο Γιατρός

Ήταν ένας μια φορά

τίρο, λίρο, λίρο

Ιατρός για τα μωρά

τίρο, λίρο, λα.

 

Το καπέλο του παιδιά

τίρο, λίρο, λίρο

Το φορούσε ως τ’ αυτιά

τίρο, λίρο, λα.

 

Στο ’να χέρι του κρατά

τίρο, λίρο, λίρο

Τσάντα με ακουστικά

τίρο, λίρο, λα.

 

Στ’ άλλο χέρι του κρατά

τίρο, λίρο, λίρο

Μπαστουνάκι από ελιά

τίρο, λίρο, λα.