Σαν Πήγα Στα Λυκάκια – 91ο Σύστημα Προσκόπων Αγίου Ανδρέα

Σαν Πήγα Στα Λυκάκια

Σαν πήγα στα λυκάκια, λυκάκι να γενώ

σαν πήγα στα λυκάκια, λυκάκι να γενώ

λυκάκι να γενώ χαρούμενο και γελαστό και γελαστό

λυκάκι να γενώ πάντοτε χαρωπό.

 

Τζόκευ κάπελακι, μου δώσαν να φορώ

τζόκευ κάπελακι, μου δώσαν να φορώ

μου δώσαν να φορώ με τι καμάρι περπατώ περπατώ

μου δώσαν να φορώ με τι χαρά εγώ

 

Μια καλή πράξη μου παν να κάνω πάντα εγώ

μια καλή πράξη μου παν να κάνω πάντα εγώ

να κάνω πάντα εγώ χωρίς να παίρνω ευχαριστώ ευχαριστώ

να κάνω πάντα εγώ χωρίς ευχαριστώ.