Σαν Πήγα Στα Λυκάκια

Σαν πήγα στα λυκάκια, λυκάκι να γενώ

σαν πήγα στα λυκάκια, λυκάκι να γενώ

λυκάκι να γενώ χαρούμενο και γελαστό και γελαστό

λυκάκι να γενώ πάντοτε χαρωπό.

 

Τζόκευ κάπελακι, μου δώσαν να φορώ

τζόκευ κάπελακι, μου δώσαν να φορώ

μου δώσαν να φορώ με τι καμάρι περπατώ περπατώ

μου δώσαν να φορώ με τι χαρά εγώ

 

Μια καλή πράξη μου παν να κάνω πάντα εγώ

μια καλή πράξη μου παν να κάνω πάντα εγώ

να κάνω πάντα εγώ χωρίς να παίρνω ευχαριστώ ευχαριστώ

να κάνω πάντα εγώ χωρίς ευχαριστώ.