ΕΠΑΘΛΟ “ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ”

Οι Εφορείες Κλάδων και Ειδικοτήτων του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, έχουν συντονισμένα προετοιμάσει ειδικό έπαθλο για όλα τα μέλη μας με τίτλο «Έπαθλο Μένουμε Σπίτι». Παρόλο που ο προσκοπισμός είναι συνυφασμένος με τη ζωή στο ύπαιθρο, δυστυχώς οι πρωτόγνωρες συνθήκες τις οποίες βιώνουμε μας υποχρεώνουν να αναπροσαρμόσουμε τα προγράμματα μας και να δώσουμε την ευκαιρία δημιουργικής απασχόλησης από το σπίτι.

Τις απαιτήσεις του επάθλου μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο https://bit.ly/2ULejer#scoutscy #μενουμεσπίτι.

Όσα από τα μέλη μας συμπληρώσουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις θα τύχουν της αντίστοιχης αναγνώρισης και θα φέρουν το σχετικό αναμνηστικό διακριτικό. Αν υπάρχουν παιδιά έφηβοι και νέοι που δεν είναι μέλη μας και θέλουν να ασχοληθούν με αυτή τη δημιουργικοί απασχόληση μπορούν ελεύθερα να το κάνουν, θα τύχουν δε ανάλογα της αναγνώρισης του επάθλου.