ΛΕΩΝΤΕΣ

“Κάτι άγριο μουγκρίζει

μες τις λαγκαδιές

και τα ζώα φοβερίζει

μ’ άγριες κραυγές

τί είμαστε παιδιά

Λέοντες