Νέοι Φίλοι – 91ο Σύστημα Προσκόπων Αγίου Ανδρέα

Νέοι Φίλοι

Νέοι φίλοι είναι σαν τ’ ασήμι

μα χρυσάφι είναι οι παλιοί.