Νέοι Φίλοι

Νέοι φίλοι είναι σαν τ’ ασήμι

μα χρυσάφι είναι οι παλιοί.