Η Φρεγάτα

Ητάνε μια φρεγάτα παιδιά, ητάνε μια φρεγάτα

Γλάρο τη λέγανε, κάνε μια καντηλίτσα

Γλάρο τη λέγανε, κάνε μια ψαλιδιά.

Στο πρώτο της ταξίδι παιδιά, στο πρώτο της ταξίδι

Όλα πάνε καλά, κάνε μια καντηλίτσα

Όλα πάνε καλά, κάνε μια ψαλιδιά.

Στο δεύτερο ταξίδι παιδιά, στο δεύτερο ταξίδι

Κοπήκαν τα σχοινιά, κάνε μια καντηλίτσα

Κοπήκαν τα σχοινιά, κάνε μια ψαλιδιά.

Στο τρίτο της ταξίδι παιδιά, στο τρίτο της ταξίδι

Σχίστηκαν τα πανιά, κάνε μια καντηλίτσα

Σχίστηκαν τα πανιά, κάνε μια ψαλιδιά.

Στο τέταρτο ταξίδι παιδιά, στο τέταρτο ταξίδι

Εμπήκανε νερά, κάνε μια καντηλίτσα

Εμπήκανε νερά, κάνε μια ψαλιδιά.

Το πλήρωμά της όλο παιδιά το πλήρωμά της όλο

Πνίγηκε στα ρηχά, κάνε μια καντηλίτσα

Πνίγηκε στα ρηχά, κάνε μια ψαλιδιά.

Εσώθηκε ένας μόνο παιδιά εσώθηκε ένας μόνο

Χωρίς να κολυμπά, κάνε μια καντηλίτσα

Χωρίς να κολυμπά, κάνε μια ψαλιδιά.

Πηδώντας βράχο βράχο παιδιά πηδώντας βράχο βράχο

Έφθασε στη στεριά, κάνε μια καντηλίτσα

Έφθασε στη στεριά, κάνε μια ψαλιδιά.