ΓΕΡΑΚΙΑ

“Είμαστε γεράκια

με νύχια κοφτερά

τα ζώα κυνηγάμε

πάνω στα βουνά

Γεράκια