Άσπρα Και Μαύρα Τα Λυκάκια – 91ο Σύστημα Προσκόπων Αγίου Ανδρέα

Άσπρα Και Μαύρα Τα Λυκάκια

Άσπρα και μαύρα τα Λυκάκια

πιτσιλωτά, σταχτιδερά

όλα μαζί σε μιαν Αγέλη

και θα γλεντήσουμ’ ω χαρά μας

σε πανηγύρι χαρωπό

όλοι οι Λύκοι ενωμένοι.

 

Λα, λα, λα, λα,λα ……………………..

 

Ένα τραγούδι όλοι θα πούμε

χαρούμενο και γελαστό

τραγούδι μέσα απ’ την καρδιά μας

και θα δεθούμε μια για πάντα

και θα γενούμε αδελφοί

όλοι οι Λύκοι μες τον κόσμο.

 

Λα, λα, λα, λα, λα,……………………..