Άσπρα Και Μαύρα Τα Λυκάκια

Άσπρα και μαύρα τα Λυκάκια

πιτσιλωτά, σταχτιδερά

όλα μαζί σε μιαν Αγέλη

και θα γλεντήσουμ’ ω χαρά μας

σε πανηγύρι χαρωπό

όλοι οι Λύκοι ενωμένοι.

 

Λα, λα, λα, λα,λα ……………………..

 

Ένα τραγούδι όλοι θα πούμε

χαρούμενο και γελαστό

τραγούδι μέσα απ’ την καρδιά μας

και θα δεθούμε μια για πάντα

και θα γενούμε αδελφοί

όλοι οι Λύκοι μες τον κόσμο.

 

Λα, λα, λα, λα, λα,……………………..