Μήνυμα Γενικού Εφόρου για την Ημέρα Προσκόπου (Ημέρα Σκέψεως)

Δείτε το μήνυμα του Γενικού Εφόρου για την Ημέρα Προσκόπου πιο κάτω.