Στόχοι & Πρόγραμμα – 91ο Σύστημα Προσκόπων Αγίου Ανδρέα

Στόχοι & Πρόγραμμα

ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 1. Η ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου των μελών μας με την διοργάνωση εκπαιδεύσεων και την αναβάθμιση της ποιότητας των εκπαιδεύσεων μας.
 2. Η ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου των βαθμοφόρων μας με τη συμμετοχή τους στις εκπαιδεύσεις που οργανώνονται από την Επαρχιακή και την Γενική Εφορεία.
 3. Ανάπτυξη της συνεργασίας μας με τους γονείς των παιδιών  με διοργάνωση δράσεων.
 4. Ανάπτυξη της συνεργασία μας με άλλα Συστήματα με διοργάνωση κοινών δράσεων κατά κλάδους, κοινών εκπαιδεύσεων, κοινών εκδηλώσεων ψυχαγωγίας και πρόσκληση συμμετοχής σε δράσεις που οργανώνονται από το Σύστημά μας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ:

 1. Αύξηση των οικονομικών πόρων του Συστήματος σε συνεργασία με την Επιτροπή Γονέων με

Α. Τη δημιουργία και οργάνωση νέων εκδηλώσεων.

Β. Την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων.

Γ. Εξεύρεση χορηγών.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ:

 1. Αναβάθμιση την ιστοσελίδας μας.
 2. Ενημέρωση των μητρώων που προβλέπονται από τον οργανισμό του Σώματος.
 3. Δημιουργία φωτογραφικού αρχείου.

Μπάντα:

 1. Εκπαίδευση νέων μελών
 2. Επιδιόρθωση και συντήρηση των οργάνων.
 3. Αγορά καινούργιων οργάνων.

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ:

 1. Μπογιάντισμα εσωτερικών χώρων συστήματος.
 2. Δημιουργία ψηφιδωτού στο μπροστινό μέρος του ιστού.
 3. Δημιουργία σχεδίων στους δύο πλαϊνούς τοίχους του συστήματος μετά από διαγωνισμό μεταξύ των μελών μας.
 4. Επιδιόρθωση αντίσκηνων του Συστήματος.