ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΚΡΑΥΓΗ ΜΙΚΡΗΣ ΑΓΕΛΗΣ

Μικροί, μικροί, μικροί μα φοβεροί

του 91 εμείς είμαστε η αρχή

Μπαμ, μπουμ ένα, ενενήντα ένα.