Ανοίγουμε στις 18 Σεπτεμβρίου 2021

Επιτέλους ανοίγουμε στις 18 Σεπτεμβρίου 2021. Ώρες συγκεντρώσεων: Αγέλη Λυκοπούλων 3-4.30μ.μ., Ομάδα Προσκόπων 3-5μ.μ και Κοινότητα Ανιχνευτών 5-6.30μ.μ.

Βρείτε όλες τις πληροφορίες και οδηγίες για τις εγγραφές πιο κάτω: