Ο Κρίκος – 91ο Σύστημα Προσκόπων Αγίου Ανδρέα

Ο Κρίκος

Είν’ ένας κρίκος γερός, δυνατός

όπως ο κύκλος απόψε αυτός,

που μας ενώνει σε νέα ζωή

που’ χει το Νόμο πνοή.

ένας Νόμος φωτίζει κάθε του βίου πτυχή.

ένας Νόμος κάνει καθένα ευτυχή.

 

Τι, για, για, τι, για, για, τι, για, για ω,

Τι, για, για, τι, για, για, τι, για, για ω,

Τι, για, για, τι, για, για, τι, για, για ω,

Τι, για, για, τι για, για ω.

Για ω, για ω,

Τι, για, για, τι για, για ω!