Η Μέρα Πάει

Η μέρα πάει

ο ήλιος πάει

στα βουνά πέφτ’ η νύχτα βαριά

σκοτεινιάζει κι ο Θεός μας φυλάει

μας φυλάει.