Σ.Π.Κ – 91ο Σύστημα Προσκόπων Αγίου Ανδρέα

Category Archives: Σ.Π.Κ

25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορυ

Πρόσκληση για γενική συνέλευση

Στις 14 Μαΐου θα γίνει η Γενική συνέλευση του Συστήματος. Παρακαλώ βρείτε πιο κάτω την πρόσκληση.

Εκλογές νέας Επιτροπής Γονέων Συστήματός

Στις 15 Μαΐου 2021 θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη καινούργιας Επιτροπής Γονέων του Συστήματός μας. Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρεστε να υποβάλετε υποψηφιότητα για την Επιτροπή συμπληρώστε την αίτηση που θα βρείτε πιο κάτω.

ΕΠΑΘΛΟ “ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ”

Οι Εφορείες Κλάδων και Ειδικοτήτων του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, έχουν συντονισμένα προετοιμάσει ειδικό έπαθλο για όλα τα μέλη μας με τίτλο «Έπαθλο Μένουμε Σπίτι». Παρόλο που ο προσκοπισμός είναι συνυφασμένος με τη ζωή στο ύπαιθρο, δυστυχώς οι πρωτόγνωρες συνθήκες τις οποίες βιώνουμε μας υποχρεώνουν να αναπροσαρμόσουμε τα προγράμματα μας και να δώσουμε την ευκαιρία δημιουργικής απασχόλησης από το σπίτι.

Τις απαιτήσεις του επάθλου μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο https://bit.ly/2ULejer#scoutscy #μενουμεσπίτι.

Όσα από τα μέλη μας συμπληρώσουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις θα τύχουν της αντίστοιχης αναγνώρισης και θα φέρουν το σχετικό αναμνηστικό διακριτικό. Αν υπάρχουν παιδιά έφηβοι και νέοι που δεν είναι μέλη μας και θέλουν να ασχοληθούν με αυτή τη δημιουργικοί απασχόληση μπορούν ελεύθερα να το κάνουν, θα τύχουν δε ανάλογα της αναγνώρισης του επάθλου.

 

ΠΑΡΕΛΑΣΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Το Σύστημά μας θα λάβει μέρος στη Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.