Ο Ψύλλος

Στο πάτωμα της λέσχης μας κάθεται ένας ψύλλος (δις)

σας αρέσει ο ψύλλος μας, κι αν δεν είναι φίλος μας (δις)

 

Ψύλλο – φίλο

 

Ψύλ – φίλ

 

Ψύ – φί

 

Ψ – φ

 

Στο πάτωμα της λέσχης μας κάθεται ένας ψύλλος (δις)

σας αρέσει ο ψύλλος μας, κι αν δεν είναι φίλος μας (δις)