ΑΕΤΟΙ

 

“Πάνω στα ψηλά βουνά

ζουν τα δύνατά πουλιά

γρήγορα κι ορμητικά

ζουμ  ζουμ ζιμ

Αετοί