Κραυγή

“Μάσα, ξάπλα, αγαλίκι,

είμαστε το τεμπελίκι,

κατανάλωση τροφών,

όμιλος ανιχνευτών

MA-ΡΑ-ΘΩΝ”