Κραυγή Συστήματος – 91ο Σύστημα Προσκόπων Αγίου Ανδρέα

Κραυγή Συστήματος

“Ένα είν το σύνθημά μας

πρώτοι στον Προσκοπισμό

υψηλά τα ιδανικά μας

πρόθυμοι για το καλό

μπαμ μπουμ ένα, 91

 

Ένας είναι ο σκοπός μας

η πράξη πάντα η καλή

και να φέρουμε στον κόσμο

την ειρήνη πας τη γή

μπαμ μπουμ ένα, 91″