Δρόμος Ανιχνευτικός – 91ο Σύστημα Προσκόπων Αγίου Ανδρέα

Δρόμος Ανιχνευτικός

Διαβάτης γερός,

περπατώ στη ζωή.

Είν’ ο δρόμος μου απλός, χαρωπός,

είν’ ο δρόμος ο Ανιχνευτικός. (δις)

 

Με το Νόμο οδηγό,

στη ζωή προχωρώ,

κι’ έχω μόνο σκοπό, να βοηθώ,

να βοηθώ καθένα για καλό. (δις)

 

Βλέπω πάντα πλατειά,

και με μία ματιά,

αντικρίζω ψηλές, κορυφές,

κορυφές ιδανικών χρυσές. (δις)