Πρόσκληση για γενική συνέλευση

Στις 14 Μαΐου θα γίνει η Γενική συνέλευση του Συστήματος. Παρακαλώ βρείτε πιο κάτω την πρόσκληση.