Διήμερη δράση Αγέλης Λυκοπούλων

Η Αγέλη Λυκοπούλων του Συστήματός μας οργανώνει διήμερο δράση για όλα τα Λυκόπουλά της στις 21 και 22 Μαΐου 2022. Παρακαλώ κατεβάστε την επιστολή πιο κάτω και διαβάστε όλες τις πληροφορίες.

Για να δηλώσετε τα παιδιά σας στο διήμερο, παρακαλώ συμπληρώστε την πιο κάτω google form η οποία σας έχει σταλεί και στο κινητό σας. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg2U-FF6IIr_g1C6rcL3dTnbZ6XFt7iz-x741omSrYVD5gNw/viewform?usp=sf_link