Διήμερη δράση Ομάδας Προσκόπων

Η Ομάδα Προσκόπων του Συστήματός μας οργανώνει διήμερο δράση για όλους τους Προσκόπους της στις 14 και 15 Μαΐου 2022. Παρακαλώ κατεβάστε την επιστολή πιο κάτω και διαβάστε όλες τις πληροφορίες.

Για να δηλώσετε τα παιδιά σας συμπληρώστε την google form που σας έχει σταλεί στο κινητό σας ή κατεβάστε την εδώ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcpIsnjI0QPkyNo4eNkLPBqZ3UTQ7IH6XSWFCXEpqwH2exLw/viewform?usp=sf_link