Διαδικτυακή συγκέντρωση 6 Φεβρουαρίου 2021

Το ερχόμενο Σάββατο τα Λυκόπουλα κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συγκέντρωσης τους θα φτιάξουν τρούφες.

Παρακαλώ βρείτε τις πληροφορίες και την συνταγή πιο κάτω.