Οδηγίες για την εφαρμογή Zoom

zoom1 zoom2

Screenshot 2020-04-11 at 11.26.02Screenshot 2020-04-11 at 11.40.27