Διαδικτυακές Συγκεντρώσεις Λυκοπούλων και Προσκόπων Συστήματος

Λόγω του ότι τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί για τον περιορισμό μας λόγω Κορονοϊού συνεχίζονται,  το Συμβούλιο των Βαθμοφόρων έχει αποφασίσει όπως γίνονται διαδικτυακές συγκεντρώσεις για τα Λυκόπουλα και τους Προσκόπους του Συστήματός μας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα Λυκόπουλα πατήστε εδώ (Λυκόπουλα) και για τους Προσκόπους πατήστε εδώ (Προσκόποι).