Παγκύπρια Δράση Ανάβασης Κλάδου Προσκόπων

Η Γενική Εφορεία οργανώνει Παγκύπρια Δράση Ανάβασης για Προσκόπους της Γ’ Γυμνασίου. Πληροφορίες και δήλωση εδώ.