Εκλογές νέας Επιτροπής Γονέων Συστήματος

Μετά από οδηγίες του Γενικού Εφόρου στις 19 Μαΐου θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη νέας Επιτροπής Γονέων του Συστήματός μας. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα παρακαλώ όπως συμπληρώσουν τη ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ   και να την αποστείλουν στην Αρχηγό Συστήματος το αργότερο μέχρι τις 12 Μαΐου.

Επίσης είστε όλοι καλεσμένοι στη Γενική Συνέλευση του Συστήματός μας η οποία θα γίνει επίσης στις 19 Μαΐου. Δείτε την  Πρόσκληση.