Συμμετοχή στην Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου

Οι Μικροί Εξερευνητές, οι πρώτοι και δεύτεροι των εξάδων και τα μεγάλα Λυκόπουλα, οι Πρόσκοποι, οι Ανιχνευτές και οι Βαθμοφόροι θα λάβουν μέρος στην Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες Εδώ